Tidligere opslag

Skrevet af Tanja Falkø
maj 22, 2022

Sommer 2021: I samarbejde med kommunen etablerede grundejerforeningen i foråret 2021 4 nye områder – i alt ca. 600 m2 – med forskellige former på ”vilde bede”, forskellige blomsterblandinger, bl.a. et med spiselige blomster. Se også Kertemindes “vilde kort”, hvor vores blomsterarealer nu er tilføjet: kortlink.dk/kerteminde/2dcbr

Ny beplantning (træer og buske) på ydersiden af støjvolden langs motorvejen – og ja, lige nu er de svære at få øje på, men det skal nok blive godt.

Forår 2021: Der er nu klargjort til de nye områder (se kort) med blomstereng, og medio april vil der blive sået. Vi har etableret et spændende samarbejde med Kerteminde kommune, der ønsker at kunne iagttage det som “testområder”, og de bidrager således med 4 forskellige spændende frøblandinger målrettet til vores områder. Se oplæg.

  • Bed 1: Særligt målrettet mod fugtigt område
  • Bed 2: Velegnet til at tiltrække bier
  • Bed 3: Velegnet til at tiltrække sommerfugle
  • Bed 4: Særligt med fokus på spiselige blomster og urter

Til efteråret forventer vi, at der plantes træer og buske på ydersiden af støjvolden.

Marts 2021: Tag godt imod vores nye “visitkort”…
Bakkegårds Allé og grundejerforeningen er nu klar til næste kapitel. VI har fået udviklet en ny hjemmeside.
Den gamle trængte til en overhaling, havde virus og vi har nu også benyttet anledningen til at udbygge hjemmesiden med endnu mere – forhåbentlig nyttig og interessant – information.
Vi håber på stor opbakning, og at beboerne på Bakkegårds Allé vil sende billeder og historier fra området, som vi løbende kan opdatere hjemmesiden med.
Hjemmesiden er kodet og designet af Rasmus Rosengreen fra nr. 35 i samarbejde med bestyrelsen.

Dec.2020: Så er der sat 80 små løg på den lille skrænt ved stien mod Bakken. Nu krydser vi fingre for, at de bliver lækre, små madpakker til de tidligste forårsbier, og at det bliver et kønt syn at passere på vejen 🐝🌸

   
Juli 2020: Farver og liv i området med blomstereng…
       
April 2020:
Projektet med etablering af ny sti mellem vænge 1 og skolen er endelig færdig og har samtidig betydet, at den lille vold mod Rønningevej kunne forlænges. Vi håber, at mange får glæde af den nye “forbindelse”. I grundejerforeningen ønsker vi at gøre vores område mere naturskønt; herunder at kunne gøre vores område mere tiltrækkende for blandt andet bier og sommerfugle, og som aftalt på sidste års generalforsamling iværksættes et forsøgsområde med engblomster. Det er nu blevet klargjort (et område mellem vænge 1 og 2 mod Rønningevej) lige ved den nye sti, og der er sået bl.a. honningurt, kornblomster, valmuer, persiske kløver og mange flere slags blomster. Nu håber vi, at blomsterne vil spire fint, og at der vil komme en overflod af farver jævnt fordelt over sommeren, at det vil blive en fryd for øjet, og at det vil tiltrække mange nye “flyvende besøgende”. Hvis det bliver en succes, håber vi at kunne planlægge flere af denne slags områder.
 

Andre historier