Om området

Se oversigtskortet

Se plejeplanen for området

Kort over udstykninger

Værd at vide om området

Her finder du relevante kort, links og dokumenter vedr. området. Nederst på siden kan du læse om særlige steder eller begivenheder.

Lidt om området:

Ejendommene er beliggende i et smukt kuperet terræn med mange spændende muligheder for friluftsudfoldelser.
Mellem de enkelte vænger er der store grønne arealer, søer og et stisystem til
skole, idrætshaller, mose m.m. I området er etableret kælkebakke og friluftsfitness.

Fra Bakkegårds Allé er der kun få kilometer til motorvej  E20 (af- og tilkørsel nr. 47). Der er endvidere togstop i Langeskov.

Både bibliotek, nyrenoveret skole og daginstitution ligger i gåafstand. “Mælkevejen” er en integreret institution med plads til både børnehave- og vuggestuebørn. Ved siden af skolen ligger Langeskov Hallerne – også kaldet Langeskov Park, som bl.a. huser de lokale idrætsforeninger.

Området er omfattet af Lokalplan nr. 58 – Boligområde ved Langeskov Øst, som fastlægger bestemmelser for, hvordan bebyggelse i området skal opføres. Det er hensigten, at de attraktive byggegrunde sammen med herlighedsværdien i det rekreative naturområde ved Frydenlundsøen m.m. bevares så intakt som muligt. 

Pesttjørnen

Vidste du… at Pesttjørnen, som står på Bakkegårds Allés højeste punkt, blev plantet over en fællesgrav for dyr fra Lambækgård i Rønninge formentlig under en pestepidemien i 1400-1500tallet. I gamle dage mente man, at der varslede død og ulykke over den, som vovede at forstyrre gravfreden eller fælde tjørnen.

Udstykningen

Vidste du… at de første huse i udstykningen blev påbegyndt i 2005. Der er i alt 86 grunde på Bakkegårds Allé, og nu kun få ledige tilbage.

Kronprins Frederiks Eg

Vidste du… at “Kronprins Frederiks Eg” blev plantet som en del af et landsdækkende arrangement. Foreningen “Plant et træ” takkede Kronprinsen med en “buket” af mange 3-meter høje egetræer, fordi han som protektor af foreningen havde gavnet deres sag meget. Hver kommune fik tilsendt et eksemplar. Begivenheden foregik på samme tid i samtlige kommuner d. 6. maj 2003 kl. 11.

Egetræer kan blive op mod 2000 år gamle.

Vi har samlet billederne i galleriet

Alle er velkomne på fællesarealerne på Bakkegårds Allé. Eksempelvis bruges området flittigt af legende børn, hundeluftere, eller til gå-  eller løbeture. Også de lokale institutioner kommer tit forbi og leger og lærer.