Dokumenter

Her placeres dokumenter relateret til grundejerforeningen. Det gælder blandt andet: referater fra bestyrelsesmøder, dokumenter fra grundejerforeningens årlige generalforsamling, vedtægter, regnskab og budget mv.

Genveje

Gå til generalforsamling

Gå til vedtægter

Gå til bestyrelsens referater

Gå til økonomi

Vedtægter

Vedtægter

Referater

l

Arkiv 2018-2022

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder (5 år tilbage)

Økonomi

Budget

Her ses aktuelle budgetter